Latest News and Events


Free Health Camp in Kathmandu Nepal

  August 3, 2023     218

Read More

घूडा खीइने र दुख्ने समस्या

      346

घूडा खीइने र दुख्ने समस्या धेरै लाई भैरहेको छ र यो एक प्रकारले दीर्घ रोग हो . यसलाई औषधिले मात्र कहिले पनि निको पार्न सकिंदैन . यो रोग बाट छुटकारा पाउन १) भोजन सुधार गर्नु पर्छ प्राकृतिक भोजन अपनाउनु पर्छ जनावरबाट आऊने क़ुनै पनि आहार खानु हून्दैन। २) मोटो हुनु... Read More

Some glimpses of the Jhor Naturopathy and yoga camp

      219

Some glimpses of the Jhor Naturopathy and yoga camp.. Special thanks to Shree krishan Adhikari, voda adakshya of Tokha-1, Suman Dhital, president of the Jhor Yuwa club and his team, and Secretary of the Red Cross, samakhushi sub branch and the volunteers, Physiotech and GNP team, Principal of Public English... Read More