Free Health Camp in Kathmandu Nepal

घूडा खीइने र दुख्ने समस्या

घूडा खीइने र दुख्ने समस्या धेरै लाई भैरहेको छ र यो एक प्रकारले दीर्घ रोग हो . यसलाई औषधिले मात्र कहिले पनि निको पार्न सकिंदैन . यो रोग बाट छुटकारा पाउन

१) भोजन सुधार गर्नु पर्छ प्राकृतिक भोजन अपनाउनु पर्छ जनावरबाट आऊने क़ुनै पनि आहार खानु हून्दैन।

२) मोटो हुनु हून्छ भने तौल घटाउनु पर्छ.

३) योग तथा प्राकृतिक उपचार अपनाउनु पर्छ. प्राकृतिक तथा योग जिबनशैली अपनाउनु पर्छ .

४) नियमित रुपमा कसरत गर्नु पर्छ . अनि मात्र घूडा दुखाईबाट छुटकारा पाउन सकिंछ.

https://www.facebook.com/AyaanshYNCH/videos/3038670743082621

Some glimpses of the Jhor Naturopathy and yoga camp

Some glimpses of the Jhor Naturopathy and yoga camp.. Special thanks to Shree krishan Adhikari, voda adakshya of Tokha-1, Suman Dhital, president of the Jhor Yuwa club and his team, and Secretary of the Red Cross, samakhushi sub branch and the volunteers, Physiotech and GNP team, Principal of Public English school and Jwala maharjan.. and Dr.Manoj Dhakal and DR.Arpana Timilsana, and the staff of Ayaansh Yog Nature cure Ayaansh YogNaturecure Hospital.

Some glimpses of the Jhor Naturopathy and yoga camp.. Special thanks to Shree krishan Adhikari, voda adakshya of Tokha-1, Suman Dhital, president of the Jhor Yuwa club and his team, and Secretary of the Red Cross, samakhushi sub branch and the volunteers, Physiotech and GNP team, Principal of Public English school and Jwala maharjan.. and Dr.Manoj Dhakal and DR.Arpana Timilsana, and the staff of Ayaansh Yog Nature cure Ayaansh YogNaturecure Hospital.

Some glimpses of the Jhor Naturopathy and yoga camp.. Special thanks to Shree krishan Adhikari, voda adakshya of Tokha-1, Suman Dhital, president of the Jhor Yuwa club and his team, and Secretary of the Red Cross, samakhushi sub branch and the volunteers, Physiotech and GNP team, Principal of Public English school and Jwala maharjan.. and Dr.Manoj Dhakal and DR.Arpana Timilsana, and the staff of Ayaansh Yog Nature cure Ayaansh YogNaturecure Hospital.

Yog Nature Cure Camp